14 Kasım 2011 Pazartesi

teknoloji tasarım dersinde çalışmam

 1. ADIM:   Nası şekil yapabileceğimi öğrendim.
 2. ADIM:1.şeklin bir bölümünü yaptım.
 3. ADIM:1.şeklin tamamını yaptım.
 4. ADIM:2.şeklin bir bölümünü yaptım .
 5. ADIM:2.şeklin tamamını yaptım ve bayramda  birleştireceğim.

11 Kasım 2011 Cuma

teknoloji tasarım düzen kuşağı nedir

Hazır birimlerin seçiminde sağlık ve güvenlik açısından uygunluk kontrol edilmelidir. Farklı amaçlar için üretilen malzemelerin hazır birim olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. Örneğin; pipet, kibrit çöpü vb. malzemelerin üretim amaçlarının asla düzen oluşturmak olmadığı hatırlanmalıdır.

Düzen kuşağı etkinliklerinde öğrenciler başlangıçta hangi düzeni oluşturacağına karar vermemelidir. Ortaya çıkacak düzen, arama ve deneme çalışmalarının sonucunda kendiliğinden ortaya çıkmalıdır. Örneğin; Öğrenci çalışmasına takı, ağaç, çiçek, ev eşyaları vb. yapacağım diyerek başlamamalı ve sonucu bunlara benzer ürünler olan çalışmalar kabul edilmemelidir.

Düzen kuşağı etkinliklerinde ortaya çıkan düzenin bir hacmi olmalı ve dengede durabilmeli, çoğalmaya imkân vermeli, tekrarlayan birimler açık ve anlaşılır olmalıdır. Zemine yapıştırılarak çalışılmamalıdır. Düzene gitmede kullanılan geometrik biçim orijinal formunu korumalı, şekil değişikliğine uğramamalıdır.

9 Kasım 2011 Çarşamba

teknoloji tasarım dersinde çalışmam

 1. ADIM:   Nası şekil yapabileceğimi öğrendim.
 2. ADIM:1.şeklin bir bölümünü yaptım.
 3. ADIM:1.şeklin tamamını yaptım.
 4. ADIM:2.şeklin bir bölümünü yaptım .
 5. ADIM:2.şeklin tamamını yaptım ve bayramda  birleştireceğim.

günlüğüm

 1. HAFTA:    Başta ne şekli çıkaracağımı düşünüyordum .Seda öğretmenim nasıl şekli yapacağımı gösterdi. Pamukları uç uca birleştirerek nası bir şekil yapabileceğimi öğrendim.Pamukları uc uca birleştirerek 2şekil yapıp baklava şekli çıkarmaya karar verdim.
 2. HAFTA:Pamukları uc uca birleştirerek 1.şeklin bir bölümünü yaptım.
 3. HAFTA:Pamuk çubuklarla 1.şeklin tamamnını yaptım
 4. HAFTA:2.şeklin bir bölümünü yaptım.
 5. HAFTA:2.şeklin tamamını yaptım ve evde birleştireceğim

pilin buluş hikayesi

Günümüzde kullanılan en önemli araçlardan biri olan bu dalındaki çalışmaları başlatan kişi, ünlü kurbağa deneyi ile tanınan Luigi Galvani (1737-1798)'dir.

1780 yılında yaptığı deneylerin sonuçlarını 1791'de açıklayan Galvani, "hayvansal elektrik" teorisini ortaya attı. Bu teorisini, rastlantı sonucu ölü bir kurbağanın bacağındaki sinirlerin neşter ile kesildiğinde kasıldığını gözleyerek oluşturmuştu. Buna göre, canlıları oluşturan hücreler içermekteydi.

1793'de Galvani'nin deneylerine devam eden Alessandra Volta (1745-1827) kurbağa bacağı kasılmalarının farklı iki metalden kaynaklandığını bulur. Bacağın uyarılması, birbirine benzemeyen iki farklı metalden ve hücrelerin sıvı içermesinden kaynaklanıyordu. O hâlde adı verilen pili buldu (1800).

Böylece Volta, Galvani'nin biyolojik deneylerinin sonucu olan Hayvansal Elektrik Teorisi'ni ortadan kaldırdı. Galvani'nin deneyleri bilim tarihinin en ilginç olaylarından birisidir. Galvani ve Volta arkadaştılar ve Galvani asla Volta'ya kuramını ortadan kaldırdığı için kin duymadı. Volta da Galvani'nin deneylerinin güzel ve şaşırtıcı deneyler olduğunu yazmaktaydı. Çalışmalarından ötürü Napolyon onu ödüllendirdi ve Avusturya İmparatoru, onu Padua Üniversitesinde Felsefe Fakültesi Başkanlığına getirdi. Ölümünden 54 yıl sonra 1881'de Volt adı, elektrik gücü birimi olarak onun anısına itafen kullanılmaya başlandı.

televizyonun bulunuşu

John Logie Baird bir rahatsızlık nedeni ile sağlığına iyi geleceğini düşünerek Batı Hint Adaları'na tatile gitti. 1922 yılında İngiltere'ye geri döndü. Hastings'e yerleşen Baird burada birkaç buluş denemesinde bulundu, sonuç hüsrandı.
John Logie Baird bir rahatsızlık nedeni ile sağlığına iyi geleceğini düşünerek Batı Hint Adaları'na tatile gitti. 1922 yılında İngiltere'ye geri döndü. Hastings'e yerleşen Baird burada birkaç buluş denemesinde bulundu, sonuç hüsrandı. Daha sonraları aklında görüntüyü iletme düşüncesi gelişmeye başladı. Sağlık sıkıntıları devam ediyordu ve bunun üzerine para sıkıntısı da eklenmeye başladı. Alman Paul Nipkow'un buluşu olan optik bir tarayıcı diskini geliştirip, mekanik bir televizyon alıcı-vericisi geliştirdi.26 Temmuz 1923'te patent başvurusunda bulundu. 1924 yılında patent onaylandı. Aradan geçen zamanda buluşunu geliştirmek için değişik yöntemler denedi. Bisküvi kutusu, örgü şişeleri gibi değişik malzemeler kullanarak çalışan bir televizyon elde etmeyi başardı. 1926 yılında Londra'da Kraliyet Bilim Akademisi'nde ve Oxford sokağında halka buluşunu tanıttı.

Bu çalışmalar esnasında birbirlerinden habersizce elektronik televizyonlar üzerinde çalışan mucitler vardı. Görüntü Çözümleyici adı altında patenti alan Farnsworth elektronik televizyonlarda görüntü gösterimini başaran ilk kişi oldu. Günümüzde kullandığımız televizyonların temelini ise Zworykin'in icadı olan katodik ışın alıcı-vericisidir. Tüm mucitler buluşlarının sistemini daha eski buluşlara dayandırıyordu. Zworykin 1938 de bu sistemlerin patentini aldı ve çağdaş tv lerin babası oldu.

Başlangıç olarak tv yayınları iki sistem üzerinde yapılıyordu. Mekanik ve Elektronik sistemlere yayın dönüşümlü olarak BBC tarafından sağlanıyordu. Şubat 1937 itibari ile mekanik sistemlerden vazgeçilip tamamen elektronik tv sistemine geçildi. 

3 Kasım 2011 Perşembe

bilim adamları

Nicolaus Copernicus (MS 1473-1543)
Polonya'da doğan Copernicus, Krakov'da matematik ve optik üzerinde çalismalar yapmistir. 30 yillik bir çalismamn sonunda Dünyanm, her gun kendi ekseni etrafmda ve Dünya ve diğer gezegenlerin fakh süreli yillar boyunca Günes'in yörüngesinde döndüğü teorisini ortaya atmistir. Bu teori, Dünya'nm evrenin merkezi olduğunu ileri süren geleneksel görüsün geçersizliğini ortaya koymustu. Copernicus bu karsi teorisini yaymlamakta isteksizdi, ancak; ölümünden sonra diğer öncü gök bilimciler bu teoriyi gelistirmis ve genisletmislerdir. Bu gök bilimciler Kepler, Galileo ve Newton'dur.
Tycho Brahe (1546-1601)
Brahe, o zaman Danimarka idaresi altmda olan Güney isveç'te doğmustur. Teleskobun icadmdan once astronomi üzerinde çahsmalar yapmistir. Zamanm astronomi cetvelinde çok ciddi yanhslar olduğunu kesfetmistir. Bu hatalan düzeltmek için ölümüne kadar sürecek olan bir projeye baslamistir. Kuyrukluyildizlann göksel cisimler olduğunu ispatlayan Brahe Dünya'daki bir yilin süresini bir saniyede hesaplayabiliyordu. Asistani olan Kepler Brahe'nin gözlemleri üzerine calismalarim sürdürmüs ve Mars'm eliptik bir yörünge üzerinde hareket ettiğini hesaplamistir.
Blaise Pascal (1623-1662)
Fransa'da doğan Pascal 1647'de bir hesap makinesi icat etmistir. Daha sonra barometre, hidrolik kaldiraç ve sinngayi icat etmistir. Sivilarm basmci üzerinde çahsan Pascal bir sivi basmcinin bütün yönlerde ayni olduğu ve basmçtaki değisimin derhal iletildiğini göstermistir.
Galileo Galilei (1564-1642)
italyan gök bilimci ve matematikçi olan Galileo ilk kinlnnali teleskopu gelistirmistir. Venus gezegenini gözlemlemis ve Günes lekelerini üzerinde çalisan ilk insan olmustur. Sarkacm sabit bir siklikta salmdiğini bulmuç ve düsen cisimler yasasmi kesfetmistir. Copernicus'un evren teorisinin bir savunucusu olan Galileo dini otoritenin tepkisi nedeniyle düsüncelerini inkar etmek zorunda kalmistir. Floransa'da ev hapsinde tutulurken çalismalanni sürdürmüs ve 1637'li yillarda tamamen kör olmustur.

Robert Boyle (1627-1691)
irlanda'da doğumlu bir bilim adami olan Boyle hava, bosluk, yanma ve solunum üzerinde deneyler yapmıstır.1662'de sabit bir sicakhktaki gazm basmci ile hacminin ters orantili olduğunu gözlemlemistir. Bu iliski Boyle Yasasi olarak adlandinlmistir. Boyle, ayrica; asitler, alkaliler, yoğunluk, kirilma ve kristallerin sekilleri ve yapilisi üzerinde de çalismistir.
Isaac Newton (1642-1727)
ingiliz fizik ve matematikçisi. Newton yerçekimi üzerine yapmis olduğu çalismalar ile tanmir, ancak; bu çalismalar yapmis olduğu çok kapsamli yasa ve kesiflerin sadece bir bölümüdür. Hareketin üç kanunu gelistirmiç ve beyaz isiğm farkh renkteki isik ismlanndan olustuğunu kesfetmistir. 1868'de ilk yansitmali teleskopu insa etmistir. Newton yasami boyunca birçok tartismanm içinde yer almistir. Bunlar içinde en dikkat çekici olani calculus olarak bilinen matematik bransmi ilk kesfeden Karl Leibniz ile calculus üzerine yürüttüğü tartismadir.
Benjamin Franklin (1706-1790)
Boston, Massachusetts'de doğan Franklin matbaaci, devlet adami, üretken bir yazar ve mucitti. Caddelerin isiklandirmasim gerçeklestirmis ve Amerikan posta sistemini yeniden organize etmistir. Ayrica; düsük yakit tüketimine sahip Franklin sobasini, paratoneri, çift odakh mercek gözlüğünü, ilk kopyalama makinesini ve mizikayi icat etmistir. Elektrik üzerine yapmis olduğu deneyler Franklin'in en çok bilinen bilimsel çahsmasidir, Elektrik akiminin yüklü mikroskobik parçaciklarinm hareketinden ibaret olduğunu kavrayan Franklin elektrik akimi akiç modeli gelistirmistir. Onlü uçurtma deneyi ile yildinmin elektriğin bir türü olduğunu kanitlamistir.
Joseph Priestley (1733-1804)
Ingiliz kimyager Joseph Priestley 1774'te oksijeni kesfetmistir. Ayrica; amonyak, karbonmonoksit, nitrous oxide ve süifürdioksidi tanimlamistir. Yesil bitkilerin oksijen verdiğini ve gun isiğma ihtiyaç duyduğunu kesfetmistir. Bir öğretmen, yazar ve politikaci olan Priestley Fransiz Devrimi'ni desteklemis ve köle ticaretine karsi çikmistir. Priestley 1794'te Amerika'ya göç etmistir.
Antoine Lavoisier (1743-1794)
Modern kimyanin kimyaoisi olarak kabul edilen Fransiz bilim adami Lavoisier havanm oksijen ve nitrojen admi verdiği gazlannin bir kansimi olduğunu göstermis ve suyun hidrojen ve oksijen içerdiğini ispat etmistir. Kimyasal bilesikler adi verilen bir yöntem tasarlayan Lavoisier, ayni zamanda; metrik sistemi planlayan komisyonun da bir üyesi olmustur. Fransiz Devrimi'ne karçi olan Lavoisier 1794'te Paris'te giyotin ile idam edilmistir.